Çift T Şekli

Toprak seviyesinden 100-120 cm yüksekliğinden bağ direğine monte edilen 40 cm genişliğinde bir adet ve ondan 35-45 cm yukarıya monte 60 cm genişliğindeki bir adet olmak üzere üst üste 2 köşebent demirinden meydana gelmektedir. Altta yer alan köşebent demirinin uçlarından geçen 2 tele ürün çubukları, üstte bulunan köşebent demirindeki paralel 2 tele ise yeşil sürgünler bağlanmaktadır.

4 Telli Geniş Sistem

Toprak yüzeyinin 60-80 cm yüksekliğinden asmaya baş (taç, kafa) şekli verilen bu terbiye sisteminde U harfine benzeyen bir görünüm oluşmaktadır. U demirindeki yan kolların uzunluğu 60-80 cm civarında olurken en altta bulunan bağlantı demirinin genişliği 35-55cm, üst açısıda 65-85 cm arasında değişmekte, en üstte açıklık yaratılan bu terbiye sisteminde “4“ tel çekilebilmektedir. En altta bırakılan iki tel ürün çubuklarının, üstteki teller ise oluşan yeşil sürgünlerin bağlanması veya yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

4 Telli V Sistemi Standart

Toprak yüzeyinin 60-80 cm yüksekliğinden asmaya baş (taç, kafa) şekli verilen bu terbiye sisteminde v harfine benzeyen bir görünüm oluşmaktadır. V demirindeki yan kolların uzunluğu 60-80 cm civarında olurken en altta bulunan bağlantı demirinin genişliği 35-45cm, üst açısıda 65-80 cm arasında değişmekte, en üstte açıklık yaratılan bu terbiye sisteminde “4“ tel çekilebilmektedir. En altta bırakılan iki tel ürün çubuklarının, üstteki teller ise oluşan yeşil sürgünlerin bağlanması veya yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

6 Telli Geniş Yüksek Sistem

Toprak yüzeyinin 60-80 cm yüksekliğinden asmaya baş (taç, kafa) şekli verilen bu terbiye sisteminde U harfine benzeyen bir görünüm oluşmaktadır. U demirindeki yan kolların uzunluğu 80-90 cm civarında olurken en altta bulunan bağlantı demirinin genişliği 40-60, ortadaki bağlantı demirinin genişliği ise 70-75 arasında değişmekte, 90-100 cm civarında en üstte açıklık yaratılan bu terbiye sisteminde “6“ tel çekilebilmektedir. En altta bırakılan iki tel ürün çubuklarının, üstteki teller ise oluşan yeşil sürgünlerin bağlanması veya yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

6 Telli V Yüksek Sistemi

V demirinin kol uzunlukları 80-100 cm civarında olurken üstteki açıklığı 90-100 cm arasında yapılabilmekte; kolların üzerinde farklı aralıklardan toplam 6 tel geçirilebilmektedir. En altta bulunan iki tele ürün çubukları, üstteki tellere ise yeşil sürgünler bağlanmaktadır. Destek sisteminin kuvvetlendirilmesi amacıyla toprak yüzeyinin 140-170 cm yüksekliğinden geçen ve 70-105 cm enindeki köşebent demirinin de bağlanması gerekmektedir. Bu sistemde ürün çubukları alt tellere yatay bağlandığından oluşan salkımlarda o bölgede sıra halinde yoğunlaşmaktadır. Bu da salkımların ana hedef olduğu zirai mücadelede başarıyı artırmakta, yeşil sürgünlerin eğimli bir yüzeyden sonra aşağıya doğru sarkması salkımları için güneşten korumaktadır

Çardak (Rasyonel Pergola) Şekli

3x3 m. sıralık aralık mesafesinde toprak yüzeyinden 180-250 cm yükseklikte dikilen metal direklerin üst kısımlarından çardak oluşturacak şekilde metallerle birbirine bağlanması ve üstteki metallerden 50 cm. aralıklarla en az Ø3 lük bağ tellerinin geçirilmesi ile oluşan sistemdir. Bu sistemde sürgünlerin ve yeşil aksamın oluşturduğu yüzey bütünüyle kullanıldığından daha fazla ürün çubuğu bırakılabilmekte ve verim artırışı sağlanmaktadır. Salkımlar yeşil aksamın altında ve açıkta bulunduğundan havalanma ve zirai mücadele etkinliği yüksektir. Uygun sıra arası ve gövde yüksekliği bırakıldığında mekanizasyona son derece uygundur. Çardak sistemi son yıllarda sofralık üzüm yetiştiricileri tarafından tercih edilmekle birlikte Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde de önemli verim artışları sağlamaktadır.

Duvar (Kaliforniya) Şekli

Genellikle yerden 110-120 cm yüksekliğinde bir adet ürün çubuğu bağlama teli ve bunun 40-50 cm üzerinden geçen bir adet yeşil sürgün bağlama teli bulunan sistemlerdir. Bunun yanında toprak yüzeyinin 150-170 cm yüksekliğinden geçen bir adet hem ürün ve hem yeşil sürgün bağlama teli olan çeşitleri de kullanılmaktadır. Ege bölgesinin bazı yörelerinde farklı gövde yüksekliklerinde ve kademe sayıları değişen duvar sistemleri kullanılmaktadır.

Modern Bağcılık Ekipmanları